Styret i K-Vel 2016:

Styreleder: Reidar Sether, styret@k-vel.no
Nestleder: Rasmus Mølgaard Hviid
Kasserer: Svein Ivar Sørensen, kasserer@k-vel.no
Styremedlem: Audun Lønmo Knudsrød
Bedriftsrep.: Arne Otto Flataas