Årsmøtet i K-Vel avholdes torsdag 5. mars kl 14.00 på Sverresborg (kursrommet ved kantina).

Innkalling med saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for medlemmene en uke før møtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret SENEST 18. februar. Årsmøtet kan bare behandle forslag som er oppført på sakslisten.