Årsmøtet i K-Vel avholdes torsdag 14. februar kl 14.30 i kantina.

Saksliste:

– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av saksliste
– Valg av møteleder og referent
– Info fra styret
– Regnskap 2018
– Innkomne søknader 2019
– Budsjett 2019
– Valg (leder Reidar Sether og styremedlem Audun Knudsrød er på valg)

Valgkomiteens innstilling er ikke klar ennå.