K-Vel årsmøte 2020

Årsmøtet i K-Vel avholdes torsdag 5. mars kl 14.00 på Sverresborg (kursrommet ved kantina). Innkalling med saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for medlemmene en uke før møtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret SENEST 18. februar. Årsmøtet kan bare behandle forslag som er oppført på sakslisten.

Årsmøte K-Vel 2019

Årsmøtet i K-Vel avholdes torsdag 14. februar kl 14.30 i kantina. Saksliste: – Godkjenning av innkalling– Godkjenning av saksliste– Valg av møteleder og referent– Info fra styret– Regnskap 2018– Innkomne søknader 2019– Budsjett 2019– Valg (leder Reidar Sether og styremedlem Audun Knudsrød er på valg) Valgkomiteens innstilling er ikke klar ennå.

Info fra idrettslaget

Årsmøtet i K-BIL er avholdt og mange aktiviteter er klare for oppstart. Under følger diverse info. -Alle ansatte (inklusive barn over 15 og ektefeller/samboere) samt bedriftens pensjonister og innleide/konsulenter kan bli medlem. Detaljer rundt dette og kontingentkategorier er beskrevet i Organisasjonsplanen (tilgjengelig på forumet under tråden Årsmøte 2017). Denne regulerer også hva medlemmer kan få…